Zarząd:

 Prezes Zarządu – Joanna Kasprzak- Perka

Wiceprezes Zarządu- Łukasz Marcinkiewicz

 
Rada Nadzorcza:

 Przewodniczący Rady Nadzorczej - Marek Rusakiewicz

 Członek Rady Nadzorczej - Renata Rój

 Członek Rady Nadzorczej - Maciej Maciejewski

 Członek Rady Nadzorczej - Ewa Piekarz

 
Prokurent:

 Katarzyna Chojnacka - Niklas